پیام کمپانی


اعضای عزیز پالینور

ما مفتخریم که آغاز پروژه­ی بزرگ Palinure Entertainment را هم­زمان با واقعه­ی بزرگ ورزشی یورو 2008 اعلام کنیم. ما خوش­حالیم که موفق شدیم فعالیت اصلی دوم را تنها پس از 8 ماه از آغاز کار پالینوراینترست به راه بیندازیم. امیدواریم تمامی اعضای پالینور در آغاز این راه مهم از ما حمایت کنند و در این زمینه نیز مانند سایر زمینه­ها در ماه­های گذشته موفق شویم. هم­چنان که قبلاً گفته­ایم، سال 2008 سال شگفتی­های خانواده­ی پالینور است. شما باید بدانید که همه­ی این­ها گام اولند. ما به اعضای پالینور اطمینان داریم و مطمئن و مفتخریم که آن­ها ما را برگزیده­اند. ما Palinure Entertainment را به همه­ی اعضایی که تاکنون ما را صبورانه هم­راهی کرده­اند، تقدیم می­کنیم!

Sean Russell

مدیر Palinure Entertainment
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes