طرح های درآمدزایی و سود دهی (palinureinterest) ( پلن آزمایشی قدیم)

1- طرح سپرده سرمایه گذاری:

الف- سرمایه گذاری کوتاه مدت(PL6)، به مدت 6 ماه، سود علی الحساب 7 درصد ماهیانه و بازگشت اصل سرمایه در پایان ماه ششم و دریافت سود قطعی بر اساس سود شرکت.
ب- سرمایه گذاری میان مدت(PL12)، به مدت 12 ماه (یک سال)، سود علی الحساب 10 درصد ماهیانه و
بازگشت اصل سرمایه در پایان ماه دوازدهم و دریافت سود قطعی بر اساس سود شرکت.
ج-
سرمایه گذاری بلند مدت(PL24)، به مدت 24 ماه (دو سال)، سود علی الحساب 15 درصد ماهیانه و بازگشت اصل سرمایه در پایان ماه بیست و چهارم و دریافت سود قطعی بر اساس سود شرکت.
*
لازم به ذکر است که حداقل میزان سرمایه گذاری در شرکت 1000 دلار می باشد و افزایش میزان سرمایه به صورت مضاربی از 100 دلار است.

2- کمیسیون معرفی مستقیم:
معادل 15 درصد اصل سرمایه سرمایه گذارانی که توسط شما با شرکت آشنا می شوند، از طرف شرکت به شما پرداخت می شود.

3- طرح باینری:
به ازای برقراری هر تعادل 5000 دلار به 5000 دلار ، چه مستقیم و چه غیر مستقیم، 500 دلار دریافت خواهید کرد.
یعنی همزمان با سرمایه گذاری شما در شرکت، جایگاهی در اختیارتان قرار می گیرد که دارای دو سمت چپ و راست است. هرگاه میزان سرمایه جذب شده در دو سمت جایگاه شما ، در هر سمت به 5000 دلار برسد، مبلغ 500 دلار از کمپانی دریافت خواهید کرد. لازم به ذکر است که در تعادل های بالای 100000 دلار به 100000دلار، به ازای هر 10000دلار به 10000 دلار، 500 دلار دریافت خواهید کرد.


"" توجه ""

نکته قابل توجه در این شرکت، بازگشت اصل سرمایه همگی سرمایه گذاران طبق زمان تعیین شده است. یعنی شما می توانید بر اساس میزان ریسک پذیری و مدت زمانی که به اصل سرمایه خود نیاز ندارید، یکی از طرح های PL6, PL12, PL24 را انتخاب کنید. در حالیکه این موضوع یعنی بازگشت اصل سرمایه، تقریبا در هیچیک از کمپانی های سرمایه گذاری وجود ندارد.

"" در روزهای آینده تلاش می کنیم اطلاعات بیشتری راجع به این کمپانی و سرمایه گذاری های آن در اختیارتان قرار دهیم.""

با تشکر از وبلاگ :http://iranpalinure.blogfa.com


Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes