منشورِ فرهنگ کار کردن صحیح، در سیستم سرمایه گذاری پالینور

1. بنا به خاصیت این تجارت، رفتار و نگرش هر نتورکروسرمایه گذاری از هر نتورکی، نمایانگرِ چهرۀ کل صنعت چند میلیارددلاری نتورک مارکتینگ است؛ و منفی شدن هر یک نفر، در مراحل قبل، حین و پس از کار، تصوّرِ جامعه را از تمامیت این صنعت، تیره می کند.از این رو توجه به اصول اخلاقی و کاری زیر برای همۀ ما نتورکرها و سرمایه گذاران ضروری است:

صداقت، اصلی حیاتی در اخلاق کاری نتورکرهاست؛ و در تمام مراحل کار، جز راست نباید گفت.

تعهد به اهداف، سازمان و کمپانی، اصلی درونی است؛ و همۀ ما نتورکرها در هر جایگاهی که هستیم، باید وظایفِ همان جایگاه را صادقانه و مُجدّانه انجام دهیم.لباسِ "برنده برنده"باید بر بدنۀ کاری ما پوشانده شود؛ و چون این کار از آن همه است، همیشه اصل بر سادگی است.حرکت بدون هدف، رفتارِ بی بهره از نگرش مثبت، استراتژی غیر قابل تکثیر و تصمیمِ فاقد تدبیر، مشکل ساز خواهد شد.مهارت نیاز به تکرار و تمرین دارد؛ و مدیریت ارباب مآبانه یا نظامی وار و تقلید کورکورانه، بدون درک علّت یک برنامه، سازمانی استوار نمی سازد.تشنگی برای یادگیری مداوم و جذب اطلاعات مفید و اشتیاق به آموزش مستمر، رکن اصلی پیشرفت است؛ دوستی و همدلی و هیجان کار گروهی را، باید جایگزین روابط کلیشه ای و اداری کنیم.اغلب افراد، به اعتماد مُعرّف وارد این تجارت می شوند؛ ولی همه باید بنا به یقین خود به جوانب کار و برای خود کار کنیم؛ و با قلبمان به این اصل ایمان بیاوریم که در همه جا و همه چیز از خود شروع کنیم.

2. یک فرهنگِ صحیحِ کار در نتورک مارکتینگ، تمامیِ ارزشهایِ والایِ انسانی را با هم به پیش می برد و نتورکرهایی تک بُعدی یا مادّی نگر نمی سازد. تلاش برای کمک به انسانها و تبدیلِ زمین به جایی بهتر برای زیستن، هدفمند شدن در مسیر زندگی، نظم بخشیدن به برنامه ها، تقویت مفهوم تعهد، آموختنِ رموزِ موفقیت، گسترش دایرۀ روابط اجتماعی و تمرین کارِ تیمی، داشتن جایگاهی محکم در جهان بی مرزِ اینترنت، و پردازش اطلاعات به روز شده، و در نهایت درآمدی سرشار، از جمله ثمرات به دست آمده و غیر قابل چشم پوشی در این تجارت است.

3. در تجارت الکترونیک، درست و مؤثّر کار کردن ، بهتر از کارِ زیاد است؛ و زمان و مکان ثابت در آن معنا ندارد.ایده آل، فرهنگ خانه به خانه است؛ که در آن هر کسی، مکان آموزش های خود و مشاوره مشتری های مستقیم خود را فراهم می آورد.داشتن دفترِ کاری، توقع زا و هزینه ساز است و توصیه نمی شود.ضمناً این کار به سرمایۀ زمان نیازمند است، و زمان جلسات کاری، طی توافق اکثریت تعیین می شود.

4. نقشِ اصول، معماری رشدی پایدار است؛ و مفهومِ سود در این تجارت، نه درآمدهای خرد، که به معنی قدرتی بالا برای لمس آزادی اقتصادی است؛ و لذا تمام نتورک ها، نه راهی سریع برای پولدار شدن، بلکه راهی مطمئن و بلند مدت برای آن هستند.

5. سرمایه گذاری و پلان درآمدی، دو عنصرِ جدا نشدنی بدنۀ پالینور اینترست هستند. کم اهمیت کردن سرمایه گذاری، مغایرِ اصول بازاریابی است؛ و مشتری حق دارد که مشخصات کامل و نوع سرمایه گذاری و نحوۀ دسترسی به آنها را پیش از سرمایه گذاری خود بداند؛ توصیه می شود که به جای کمترین سرمایه گذاری، به دنبالِ سرمایه گذاری مطلوب و مفید باشیم.

همچنین محاسبات و نحوه پورسانت دهی پلان، باید برای مشتریانی که علاوه بر سرمایه گذاری، مایل به بازاریابی در نقش مشاور نیز هستند، به طور کامل و به دور از رؤیا فروشی و جوزدگی تشریح گردد.

6. هر شخص در فرایند سرمایه گذاری در سایت، با اطّلاع از مشخصات و هزینه ها، و آزادی کامل در اقدام خود، بدون هیچ واسطه ای، مستقیماً با کمپانی مربوطه طرف قرارداد است؛ و رؤیت رسید خرید معتبر اینترنتی، به منزله وصول تمامی پول پرداختی وی از طرف کمپانی، و اتمام یک معاملۀ حقوقی صحیح، منطبق بر متن توافق نامۀ آن کمپانی است.لذا همۀ افراد، به عنوان مشتری وارد میشوند؛ و پس از سرمایه گذاری کمپانی موظف به پاسخ گویی است نه معرف!

در قدم بعد، هر سرمایه گذار، در فرایند دریافت و جابجایی پورسانت ها، مسؤول محافظت از پسوردها و کلمات عبور و رعایت مراتب امنیتی، و مصون ماندن از خطرات همیشگی سرقت های اینترنتی، از بانک حساب ها و ایمیل های خود می باشد.

7. اجبارِ افراد وارد شده، به ترک شغل فعلی، یا دوری از خانواده، یا رها کردن تحصیل، یا سربازی، یا ... و همچنین تحمیل هزینه های نا متعارف بر آنان، و به طورِ کلی در تضاد قرار دادن این کار، با روال معمول زندگی افراد، ممنوع است؛ و هر شخصی در تصمیم گیری های مذکور و خصوصا در تمام وقت یا پاره وقت کار کردن این تجارت، متناسب با تضمین مالیِ زندگی اش، آزاد است.در یک جمله، اصلِ "نتورک برای زندگی" نباید حذف یا معکوس گردد.

8. با تبادلات مالی این بیزینس، باید کاملا خشک، دقیق و غریبه وار برخورد شود؛ و توقع هر گونه ارتباط مالی بین اعضاء اعمّ از: تقبل حتی بخش اندکی از پول سرمایه گذاری شخص دیگر، دادن هرگونه ضمانت مالی برای بازگشت پول سرمایه گذار، پرداخت هزینه های آموزشی دیگران، کمک های مالی در روال کار، تقسیم درآمد، واسطه گری ایپوینت و دلّالی ، قرض های نا متعارف و بدون تضمین بازپرداخت، و خرج های فراوان برای برنامه های مولد جو و انرژی کاذب، شدیدا مضر و اکیداً ممنوع می باشد. مخارج جاری باید بین تمامی استفاده کنندگان، به نسبت مساوی تقسیم شود.

9. فعالیت همزمان در بیش از یک نتورک ، و همچنین تلاش برای بردن فرد یا پاره ای از یک شاخه برای گسترش مجموعۀ خود یا دیگری، ممنوع می باشد. نقد سازنده، رقابت سالم و همیاری نتورکرها و سرمایه گذاران، مطلوب میباشد؛ و تخریب
کمپانی، سازمان، پلان، اصول صحیح کاری و لیدرهای نتورک دیگر، خلاف این منشور است.
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes