چگونه سود ها و پورسانت های سرمایه گذاری خود را دریافت نماییم؟

* سود سرمایه گذاری از زمان سرمایه گذاری بمدت ۱ ماه میلادی محاسبه و در حساب اینترنتی شما در سایت پالینور واریز میگردد.

* ۱۵٪ پورسانت معرفی بلافاصله ودر همان لحظه به حساب شما در صفحه اختصاصیتان درسایت پالینور واریز میگردد.

*پورسانت تعادل شما پس از صفر شدن تعادل در پایان هر ماه میلادی و محاسبه آن در پنجم هرماه میلادی به حساب اینترنتی شما در سایت پالینور واریز میگردد.

شما به ۲ صورت میتوانید پول خود را از پالینور دریافت نمایید:

۱- واگذاری پوینت : در این روش شما اعتبار دلاری خود را به اشخاص سرمایه گذار جدید واگذار کرده و معادل ریالی آن را به دلار روز وجه نقد دریافت میکنید.

۲- واریز پول به حساب : در این روش شما یک شماره حساب ارزی دلاری دارای کد بین المللی به سایت پالینور معرفی میکنید و در خواست در یافت پول مستقیم به حساب خود را مینمایید.

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes