فيلم راز (Secret)

شايد فيلم راز (Secret) را در روند آموزشي خود ديده‌باشيد. اگر هم نديده‌ايد، از واجبات است كه از آن را خودتان يا از طريق ليدر خود تهيه كنيد و ببينيد!

اصل مهمي كه در راز از آن ياد مي‌شود، اين است كه يكي از شروط رسيدن به آن‌چه از جهان مي‌خواهيد، احساسي است كه هم‌اكنون داريد. جهان به خوب يا بد بودن آن‌چه به آن مي‌‌انديشيد كاري ندارد؛ بلكه انديشه‌ي شما را فرمان شما به هستي تلقي مي‌كند و از همان بيشتر به شما مي‌دهد! همين‌طور است درباره‌ي احساس شما. جهان به كيفيت احساس شما كاري ندارد؛ هرطور كه باشيد، همان را بيشتر در اختيار شما قرار مي‌دهد.

بنابراين، اصل اول براي رسيدن به آن‌چه مي‌خواهيد، تجربه‌ي «شاد بودن» از داشتن آن هدف است. تنها به اين ترتيب است كه جهان فرمان شما را مي‌گيرد.

پيام هفته‌ي قبلي كمپاني را به ياد داريد؟ « «اگر احساس می­کنید هیچ اتفاقی در زندگی­تان نمی­افتد، به خودتان هر روز چیزی بدهید که به دنبالش باشید؛ دلیلی برای این که صبح با اشتیاق آن از تخت خواب بیرون بپرید؛ حتی یک چیز کوچک؛ یک چیز کوچک لذت­بخش». آيا به اين توصيه عمل كرده‌ايد؟

كليد اين است: براي آن كه به هدفي برسيد كه شادتان مي‌كند، بايد هم‌اكنون شادماني را تجربه كنيد!

چند آدم موفق را ديده‌ايد كه غمگين يا عصبي‌اند؟

آيا مي‌پنداريد بدون آن‌كه هم‌اكنون احساس شادي كنيد، مي‌توانيد كارهايي انجام دهيد كه براي شما شادماني به ارمغان آورند؟

و درباره‌ي كار ما: آيا فضاي جلساتتان شاد و لذت‌بخش است؟ آيا خودتان با شادماني با ديگران صحبت مي‌كنيد يا صدايتان عبوس و گرفته و قيافه‌تان نااميد و غمگين است؟! آيا اگر اين‌گونه باشيد، بر كسي اثر خواهيد گذاشت؟

دوست عزيز! لابد پيش خود مي‌گوييد «اينم دلش خوشه ... از وضع من كه خبر نداره ... مگه مي‌شه با اين وضع كه من دارم شاد باشم؟» نكته‌ي جالب اين است كه اين احساس را دقيقاً بايد زماني در خود تقويت كنيد كه دلايل كافي براي عصباني بودن، مضطرب بودن يا غمگين بودن داريد. در غير اين صورت كه هنري نكرده‌ايد! شما انسانيد و اختيار احساساتتان و عمل‌كردتان بايد به دست خودتان باشد. اگر به جاي آن كه خودتان احساستان را تعيين كنيد، احساستان تنها از وقايع اطراف تبعيت كند، پس شما چه كاره‌ايد و به قول يكي از هم‌كاران، چه تفاوتي با يك درخت داريد؟!

براي دست‌يابي به اين احساس، راه‌هاي متفاوتي وجود دارد. در فيلم زيباي راز، گشتن و يافتن نكات مثبت و اعلام آن‌ها و ايجاد «فهرست شكرگزاري» و «اهداف شكرگزاري» به عنوان يكي از راه‌هاي ايجاد اين احساس پيش‌نهاد شده‌است. بنا به تجربه‌ي خود من، اين راه بسيار مؤثر و شايد كم‌نظير است؛ اگرچه راه‌هاي ديگري نيز وجود دارد.

دوست عزيز؛ آن‌چه موفقيت فرداي شما را تعيين مي‌كند، احساس امروز شماست. اين جمله را جدي بگيريد.


شادمان باشيد!
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes