چگونه در پالینور سرمایه گذاری کنیم؟

سلام

در مورد سوال که چگونه سرمایه گذاری کنیم ؟

باید بگم که شما باید ابتدا وارد سایت https://www.plninterest.comبشوید و روی گزینه Join Us کلیک نمایید .

کشورتان را انتخاب نمایید و روی گزینه Next کلیک کنید.

صفحه ای جدید باز میشود که از شما آی دی معرفتان را می خواهد


وسپس اطلاعاتتان را به ترتیب از نام و نام خانوادگی - نام مستعارتان -شماره پاسپورت یا کد ملی -تاریخ تولد به میلادی - جنسیت - ایمل - کد تلفن کشورتان - شماره موبالیتان و در انتها پسورد معین شده از طرف شما را میخواهد .


حالا روی گزینه Submit کلیک نمایید تا اطلاعاتتان ثبت گردد.

پس از تایید اطلاعات سایت یه شما شمارای تحت عنوان Trading ID میدهد که این شماره در واقع شماره شناسه شما جها ورد به دفتر کار مجازیتان است پس لازم است آنرا یادداشت و حفظ نمایید.

حالا وارد Login میشویم و شماره شناسه و پسوردمان را وارد مینماییم.


وارد دفتر کار مجازیتان شدید و باید مبلغ ۵۰ دلار بابت فعال کردن سنتر یا جایگاهتان پرداخت نمایید.


پس از پرداخت این مبلغ از طریق پرداخت حواله داخلی میتوانید بالای ۱۰۰۰ دلار سرمایه گذاری خود را در پالینور اینترست به ثبت برسانید و ماهانه ( ۷ - ۱۰- ۱۵) درصد بسته به نوع پلن سرمایه گذاری ( ۶ - ۱۲ - ۲۴ ماهه) سود مشارکت ماهیانه دریافت نمایید.

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes