تاریخ بازاریابی شبکه ای Network Marketing Historyسابقه بازاریابی شبکه ای به سال 1940 بر میگردد.زمانی که یک کمپانی بازرگانی به نام (California Vitamins) متوجه شد که می توان فروش بیشتری داشت هنگامی که نمایندگان فروش بیشتری،هر کدام مقدار کمی محصول بفروشند.در مقایسه با مدل تجارت سنتی که فروشندگان کمتری مجبورند مقدار زیادی کالا بفروشند.
همچنین این کمپانی کشف کرد که اکثر مشتریان جدید دوستان و افراد خانواده نمایندگان مستقل فعلی هستند که بخاطر رضایت از محصول آن ها را برای خرید تشویق کرده بودند.بنابراین یک سیستم کمیسیون ایجاد شد که به معرف ها برای این کار پاداش می داد.این کمپانی بعد ها به نام بازرگانی (Nutrilite Food Supplement Corportion) تغییر یافت.لذا Network Marketing زاده شد.
در سال 1359 میلادی ریچارد دوس(Richard Devos) و (Jay Van Andel) کمپانی “Amway” (American Way) را تاسیس کردند.
“Amway” از همان ابتدا بر اساس سیستم "بازاریابی شبکه ای " بنا نهاده شد.تقریبا 50 سال بعد “Amway” به عنوان یکی از با ثبات ترین کمپانیهای Network marketing شناخته می شود که در بیش از 80 کشور جهان و با بیش از سه میلیون نماینده فعال به فروش محصولات خود می پردازد.
در حال حاضر تخمین زده می شود در سراسر دنیا حدود 100 میلیارد کالا و خدمات مختلف توسط 50 میلیون شبکه ساز (NetWorker) مستقل به فروش میرسد.
این صنعت امروز یکی از شناخته ترین شده تریت صنعت های در حال رشد جهان می باشد و اکثر کمپانی ها از این روش برای فروش مستقیم محصولات و خدمات به مشتریان خود استفاده می کنند.
این پدیده همچنین به وسیله موجی از کار آفرینان که می خواهند کیفیت زندگی خود را بهبود بخشند و در خانه خودشان کار کنند به پیش رانده می شود.

منبع مطالب www.network-marketing-business-school.com

اطلاعات بیشتر Search “Network Marketing”
http://en.wikipedia.org/wiki/Main_PageTemplate Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes