خبر بسیار مهماین هم پیش­درآمد خیر؛ ترجمه از صفحه­ی اول سایت:

«برنامه­ی پیش­بینی (تخمین) پالینور

به اطلاع کلیه­ی اعضا می­رسانیم که "palinure entertainment" (سرگرمی­های پالینور) زمینه­ی جدید فعالیت­های پالینور است. هم­چنان که قبلاً هم گفته­ایم، ما قصد داریم که زمینه­ها فعالیتی پالینور را گسترده کرده، محصولات غیر اقتصادی (غیر از Invest) نیز عرضه کنیم. 3P (Palinure Prediction Program) (برنامه­ی پیش­بینی پالینور) نخستین محصول غیر مالی دپارتمان جدید پالینور (Palinureentertainment) است و محصولات غیر اقتصادی دیگری مانند بازی­ها به زودی توسط پالینور عرضه خواهد شد و در دست­رس خواهد بود!»

دوستان! حتی یک دقیقه­ی امروز را برای افزایش تعداد افراد در سازمانتان از دست ندهید!


Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes