کنفرانس لبناندوستان!


در هفته­ی گذشته، کنفرانس بزرگی توسط لیدرهای بزرگ پالینور در کشور لبنان برگزار شد که عکس­های آن امروز به دست ما رسید. در این سمینار، حدود 200 نفر شرکت داشتند و جدیدترین روش­های کاری، برنامه­های درآمدزایی و ... کمپانی به اطلاع شرکت­کنندگان رسید؛ ضمن آن که درس­های لیدرشیپ جدید توسط لیدرها مورد بحث قرار گرفت.


لبنانی­ها هم بسیار خوش­بختند که چنین تیم لیدرشیپ قدرتمندی از آن­ها حمایت می­کند! برای هم­کارانمان در همه­جای دنیا، از جمله برای دوستان لبنانی آرزوی موفقیت می­کنیم و به یاد می­آوریم که پالینور برای همه­ی ماست!


یادتان باشد: آخرین روز ماه می در همه جای دنیا آغاز شده است!

پیروز باشید!
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes